Nu bygger Elisefarm 900 hushåll mitt på banan!

När ägarna av Elisefarm för ett antal år sedan ansökte om att bygga 60 villor blev det stopp efter att ärendet överklagats till högsta instans. Nu tar man nya tag och planerar istället för 600–900 bostäder med allt ifrån förskola och skola till dagligvarubutik och äldreboende. Är du intresserad av att ställa dig på kö till ett boende eller önskar mer information är du välkommen att mejla info@elisefarm.se

 

 

Projektet går under arbetsnamnet "Trädgårdsstaden" och föregångare är området Hampstead i England samt liknande bostadsområden i Göteborg, Kalmar och Linköping.
– Det ska inte vara så tätt mellan husen, snarare tvärtom ska alla ha utsikt över dammarna och det ska vara lummigt och grönt.

TANKEN ÄR ATT det ska vara en blandad bebyggelse. Om det byggs 600 bostäder så kommer de att bestå av runt 60 lägenheter, 200 radhus, 200 kedjehus, 60 villor och några parhus.

Området ligger i två kommuner, Höör och Hörby, och Ingrid Linné och Lars Ingesson har presenterat förslaget för kommunstyrelserna i de båda kommunerna med positiv respons. Om detaljplanearbetet går som planerat så kan det bli byggstart under våren 2020. Utbyggnaden ska ske i flera olika etapper.
– Vi får sälja av efterhand och ta område för område. Det kommer dröja innan allt är klart, det handlar nog om en tioårsplan, säger Ingrid Linné.
INFARTEN TILL området kommer vara i höjd med busshållplatsen vid E22:an. Golfbanan ska hållas intakt med undantag för en väg genom. 

Området ska inte bara erbjuda boende utan även andra faciliteter.
– Det kommer att bli en komplett by. Det finns planer på förskola, skola och äldreboende, beroende på vilket underlag det blir. Men även en butik som ska sälja dagligvaror så att man inte ska behöva åka iväg för att ordna det nödvändigaste.
– Det är även viktigt med ett kretsloppstänk. Bland annat tänker vi att det ska finnas en bilpool och att det ska monteras solceller på byggnaderna.
INNAN DET KAN bli byggstart för Trädgårdsstaden är planen att bygga 30 lägenheter i anslutning till hotell- och restaurangbyggnaden, i längan på andra sidan gårdsplanen. I samband med det ska även entrén byggas om och glasas in.
– Vi ska skicka in bygglov inom kort och förhoppningsvis kan det bli byggstart om ett år och inflyttning om två år. Lägenheterna kan bli ett komplement till hotellverksamheten, till exempel för ESS-forskare.

Vilka tror du vill flytta till Trädgårdsstaden?
– Alla som vill komma bort från staden, jag tror det kan locka både unga och gamla. Vi riktar oss inte till någon specifik grupp. När vi planerade för de 60 villorna var det i första hand golfare vi tänkte på, men i det här området tror jag att alla kan trivas, säger Ingrid Linné.

Ungefär så här är det tänkt att Trädgårdsstaden ska utformas. Skiss: Lloyd´s Arkitektkontor