Tävlingar & aktiviteter

Elisefarms Tävlings- & Aktivitetskalender 2017

Lö 1/4 – S 22/10 Matchstegen 2017*

Matchspel med hcp. Vinnarna av första matchen spelar vidare på ”winners flight” och förlorarna på ”best losers flight”. Om du vill anmäla dig, maila till lars@remove-this.elisefarm.se före den 26 mars 2017

S 23/4 Vårträffen
18 hål fyrboll-bästboll. Första start 13.00 med möjlighet att lägga till en brunch i startavgiften.

S 14/5 Ping-slaget
18 hål pb i 3 klasser med scratchpriser i alla klasser. Första start 13.00 med möjlighet att lägga till en brunch i startavgiften.

L 20/5 Golfens dag! Passa på att prova på Golf!
Både för dig som aldrig provat och för dig som skulle vilja börja spela igen. Vi ses på driving rangen mellan kl. 10.00 - 15.00

Tis 6/6 Nationaldagens foursome/KM foursome*
18 håls flaggtävling i en klass. Bästa bruttoscore blir årets klubbmästare i foursome. Första start 11.30.

S 18/6 Irish Rumble 18 hål i 4-mannalag
Första start 13.00 med möjlighet att lägga till en brunch i startavgiften.

S 23/7 Nationell Damdag
Första start 13.00. Brunch före spel ingår i startavgiften. Avgift 500 kr totalt!

S 13/8 Invigningspokalen. Första start kl.13.00
18 hål pb i 3 klasser med scratchpriser i alla klasser.

S 27/8 KM slag*
Herrar 36 hål, kategori-KM 18 hål, KM netto 18 hål. 

S 17/9 Höstträffen
18 hål Greensome foursome. Första start 12.30 med möjlighet att lägga till en brunch i startavgiften.

L 7/10 - S 8/10 KM Match*
9-hålsmatcher scratch från vit tee. Gruppspel-semifinal-final.

S 12/11 Elisefarms Gåsatävling:
18 hål pb i 3 klasser med scratchpriser i alla klasser. Shot Gun start kl. 11.00.
Avgift 300 kr inklusive soppa efteråt.

Tis 26/12 Boxing Day Bogey 9 hål bogeytävling**

*= öppen endast för medlem i Elisefarm GC

**=öppen för medlem i Elisefarm GC och dennes gäst

 Lars Ingesson 2017-02-28

Allmänna tävlingsbestämmelser

Anmälan

Tävlingsbestämmelser och anmälningsmöjligheter läggs ut på golf.se senast 4 veckor före tävlingsdag. Anmälan till tävling görs på ”Min Golf” på golf.se senast torsdag 12.00 i den veckan som tävlingen spelas.

Spelare, som utan att avanmäla sig, uteblir från tävling, erlägger full startavgift.

Startavgifter individuell tävling

Ordinarie seniormedlem Elisefarm: 100 kr
Ordinarie juniormedlem Elisefarm: 50 kr
Seniormedlem i annan GK: 500 kr inklusive greenfee
Juniormedlem i annan GK: 250 kr inklusive greenfee

Startavgifter par/lagtävlingar

Ordinarie seniormedlem Elisefarm: 75 kr
Ordinarie juniormedlem Elisefarm: 40 kr
Seniormedlem i annan GK: 350 kr inklusive greenfee
Juniormedlem i annan GK: 175 kr inklusive greenfee

Brunchavgift för tävlingsdeltagare: 230 kr (ord pris 270 kr)

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet samt att avlysa tävling p.g.a otjänlig väderlek eller otillräckligt deltagarantal.
Spelare från erkänd golfklubb är välkommen att delta i klubbens månadstävlingar eller som medlems gäst i de tävlingar som tillåter det. 

Påslagen mobiltelefon

är tillåtet under tävling. Tävlingsledningen rekommenderar dock att den endast användas för att få kontakt med domare eller tävlingsledning samt vid nödsituationer.

Avståndskikare

är tillåtna hjälpmedel på de tävlingar som arrangeras av Elisefarm GC enligt Nordea Tours tävlingsbestämmelser. 

Startlista

Startlista görs tillgänglig på golf.se senast fredagen före tävling samt anslås på anslagstavla i klubbhuset.